Premo

Prace przebiegły sprawnie i były dostosowane do naszych potrzeb oraz zamówień związanych z montażem technologii. Ocmer zapewnił kierownika budowy, który był osobą dobrze zorganizowaną, dzięki czemu komunikacja od początku przebiegała płynnie. Pozwoliło nam to na przeniesienie zakładu z poprzedniej lokalizacji w odpowiednich ramach czasowych i w założonym terminie.