Onninen

Firma Ocmer zbudowała dla Onninen Sp. z o.o. halę magazynową wraz z wiatą oraz zapleczem biurowym. Hala została wykonana z konstrukcji hybrydowej. Zakres prac obejmował również instalacje elektryczne i sanitarne. Powierzone zadania Ocmer zrealizował z dużą starannością wywiązując się z ustalonego harmonogramu prac. Na uwagę zasługuje dobra organizacja pracy oraz wzorowa komunikacja z kierownictwem budowy”.