Medax

To kolejna duża inwestycja, którą wykonała dla nas firma Ocmer Sp. z o.o. Nie ulega wątpliwości, że to rzetelny kontrahent, który należycie wywiązuje się z podejmowanych zobowiązań. Ocmer wykazał się sumiennością i elastycznością podczas budowy. Rekomenduję firmę Ocmer jako solidnego wykonawcę hal handlowo-targowych.