Komahold

Realizacja inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie trwała 7 miesięcy. Ocmer Sp. z o.o. rzetelnie wywiązała się z umowy. Jesteśmy zadowoleni z jakości świadczonych przez nią usług, sposobu ich wykonania oraz dotrzymania terminu.