Intrograf

Firmę Ocmer cechowała sprawna organizacja prac i rzetelne wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań inwestycyjnych. Współpraca na płaszczyźnie inwestor–wykonawca odbywała się bez zarzutów. Wszystkie prace wykonywane przez firmę Ocmer zostały zrealizowane terminowo i bez zastrzeżeń.