Digit Pack

Prace od początku do końca przebiegły bardzo sprawnie i bez zakłóceń. Kierownik budowy z firmy Ocmer działał rzetelnie i pilnował przyjętego harmonogramu prac, dzięki czemu nasze wizyty na budowie mogły być sporadyczne. Pozwoliło to nam skoncentrować się na bieżącej działalności firmy, bez obaw o przebieg inwestycji. Utwierdziło nas jednocześnie w przekonaniu, że dobrze wybraliśmy generalnego wykonawcę naszego obiektu. Tym bardziej, że znaliśmy firmę Ocmer ze współpracy przy obiektach w innych częściach Polski i nasza decyzja była gruntownie przemyślana.