AluTeam

Firma Ocmer wprowadziła odpowiednią organizację placu budowy, tak aby rozbudowa hali nie zakłócała procesów produkcyjnych. Bezpośrednie uzgodnienia o etapowym wyłączeniu niektórych obszarów były realizowane na bieżąco i w uzgodnieniu z działem produkcji. Finalnie dzięki współpracy z wykonawcą obyło się bez przerw w produkcji, a elastyczność wykonawcy pozwoliła na uniknięcie strat oraz zapewnienie płynnej pracy zakładu. 

Mając już zorganizowaną produkcję podczas rozbudowy obiektu, zdecydowaliśmy jednocześnie  o wykonaniu remontu starej hali. Zaproponowana przez Ocmer metoda oraz czas wykonania remontu przekonały nas. Niebagatelne znaczenie miało także zaufanie do wykonawcy, który wzorowo wybudował nową halę.