Strona główna Poradnik inwestora Fundamenty pod hale stalowe – jakie warunki muszą spełniać?

Fundamenty pod hale stalowe – jakie warunki muszą spełniać?

Fundamenty są odpowiedzialne za bezpiecznie przekazywanie obciążeń z konstrukcji na podłoże gruntowe. W przypadku błędnie zaprojektowanych fundamentów, powstałe pod wpływem tych obciążeń odkształcenia gruntu powodują nadmierne osiadanie budynku w ostateczności mogące doprowadzić do katastrofy budowlanej. Prawidłowe przygotowanie fundamentów stanowi zatem jeden z kluczowych elementów decydujących o bezpieczeństwie oraz trwałości konstrukcji. Co należy wziąć pod uwagę, przygotowując fundamenty pod hale stalowe?

Wymagania techniczne dla fundamentów hali stalowej

Projektowanie hali przemysłowej obejmuje nie tylko wykonanie samej stalowej konstrukcji, ale także przygotowanie fundamentów pod obiekt. Wymagania techniczne określają warunki, jakie trzeba spełnić, aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność konstrukcji oraz zabezpieczyć ją przed osiadaniem. Odpowiednie posadowienie hali ma istotny wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji.

Prawidłowe wykonanie fundamentów powinno gwarantować m.in.:

  • minimalne i równomierne osiadanie obiektu,
  • stateczność budynku,
  • zabezpieczenie przed zawilgoceniem konstrukcji,
  • posadowienie poniżej głębokości przemarzania gruntu,
  • w przypadku posadowienia bezpośredniego, posadowienie na warstwie gruntu o odpowiedniej nośności.

Niezbędne prace przed wykonaniem fundamentów pod halę stalową

Zanim zostanie wykonany fundament pod hale stalowe, należy przeanalizować okoliczności, mające wpływ na prawidłowość projektu i wykonania. Pierwszym zadaniem jest zapoznanie się z warunkami gruntowymi – w tym celu należy zlecić specjalistyczne badania geotechniczne. Efektem takich badań jest wiedza dotycząca warunków gruntowych na danym obszarze, w tym typ gruntów wraz z umiejscowieniem ich poszczególnych warstw, określenie ich nośności, a także poziomu wód gruntowych i jego wahania. Na podstawie szczegółowej ekspertyzy określa się sposoby posadowienia budynku i obniżenia wód gruntowych. 

Informacje o poziomie wód gruntowych oraz ich okresowych wahaniach pozwolą natomiast określić konieczność obniżenia poziomu wód gruntowych lub jej brak. Kolejnym zadaniem, jakie należy wykonać przed wykonaniem fundamentów, jest zaplanowanie prac ziemnych – powinny one odbywać się w pogodne dni, bez opadów. 

Jak wykonuje się fundamenty pod halę stalową?

Pierwszym etapem wykonania fundamentów pod halę stalową są wykopy obejmujące dotarcie do nośnej warstwy gruntu i ułożenie warstwy z chudego betonu stabilizującego dno wykopu. Dokładne wymiary podstawy posadowienia zależą ściśle od parametrów gruntu oraz sił przekazywanych na fundament.

Głębokość fundamentów dobiera się w zależności od głębokości przemarzania gruntu w danej lokalizacji. Sposób posadowienia jest z kolei uzależniony od rodzaju gruntu. Dla gruntu o dobrych parametrach wykonuje się posadowienie bezpośrednie, wówczas stopy fundamentowe są umiejscowione płytko pod powierzchnią terenu, najczęściej odrobinę poniżej strefy przemarzania gruntu. 

Dla gruntu o słabych parametrach, na którym nie ma możliwości wykonania posadowienia bezpośredniego, tworzy się posadowienie pośrednie np. na palach fundamentowych. W tym rozwiązaniu przygotowuje się specjalne pale sięgające aż do gruntu nośnego, czasem na głębokość od kilku do nawet kilkunastu metrów. Następnie montuje się szalunki, umieszcza w nich zbrojenie i w kolejnym etapie wykonuje betonowanie.

Przygotowanie stóp fundamentowych obejmuje także zabezpieczenie przed wilgocią poprzez malowanie powłokowe (np. masą asfaltową – dysperbitem) lub przez stosowanie betonu o wysokim stopniu szczelności (min. W8). 

Koszt fundamentów pod halę stalową

Poza oczywistymi kwestiami, takimi jak wielkość powierzchni obiektu, pod który przygotowywane będzie posadowienie, koszt fundamentów jest ściśle powiązany ze stanem gruntu w miejscu, w którym ma stanąć hala stalowa. Warunki geologiczne odgrywają kluczową rolę w doborze odpowiedniego posadowienia oraz materiałów niezbędnych do stworzenia statecznej konstrukcji. Im więcej prac należy wykonać, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo gotowego obiektu, tym wyższa będzie cena wykonania posadowienia.

Oferta: Budowa sortowni odpadów | Budowa magazynów

Na wyższy koszt realizacji zadania wpływa m.in. konieczność wykonania dodatkowych prac związanych z wykonaniem pali fundamentowych, jeśli mamy do czynienia z gruntem o słabych parametrach. Łatwy dostęp do warstwy nośnej gruntu eliminuje taki scenariusz i sprawia, że wykonanie fundamentów jest korzystniejsze cenowo. Wpływ na koszt przygotowania fundamentów ma również wysoki poziom wody gruntowej, który trzeba obniżyć np. przez wykonanie specjalnego systemu drenażowego. Z pewnością jednak prace wynikające z badań geologicznych, mimo że generują dodatkowe koszty dla inwestora, są kluczowe dla bezpieczeństwa całej inwestycji.

Warto przeczytać

Konstrukcje hal przemysłowych – dostępne rozwiązania

Konstrukcje hal przemysłowych – dostępne rozwiązania

Konstrukcje hal mogą być stalowe, żelbetowe, jak również drewniane. Hale murowane ze względu na wysokie koszty pracy, jej spory nakład oraz samą technologię są obecnie wykonywane coraz rzadziej. Z kolei hale drewniane przy dużych rozpiętościach stają się dość kosztowne i zwykle wybierane są z przeznaczeniem na baseny lub gdy projekt jasno określa estetykę wykonania obiektu. W wyniku tego w zakresie konstrukcji hal przemysłowych najpowszechniejsze są prefabrykowane hale żelbetowe i stalowe. Niemałą popularnością cieszą się również konstrukcje hybrydowe (zwykle stalowo-żelbetowe).

Okno czy świetlik dachowy – jak doświetlić halę przemysłową?

Okno czy świetlik dachowy – jak doświetlić halę przemysłową?

Dla zapewnienia optymalnych warunków pracy w halach przemysłowych wprowadza się do wnętrza budynku naturalne światło. Naturalne światło w znacznej mierze wpływa na komfort oraz zdrowie pracowników. Sztuczne oświetlenie, nawet najnowsze wpływa na zmęczenie oczu w przeciwieństwie do światła naturalnego. Ponadto badania wskazują, że światło może wpływać również na samopoczucie psychiczne załogi.

Dach hali przemysłowej – konstrukcja i pokrycie dachu hali stalowej

Dach hali przemysłowej – konstrukcja i pokrycie dachu hali stalowej

Obok posadzki i fundamentów, dach stanowi najważniejszy element konstrukcji budowlanej. Odgrywa on jedną z głównych ról w zakresie bezpieczeństwa powstawania i użytkowania hali. Od prawidłowego projektu i starannego wykonania zależy funkcjonalność, trwałość i szczelność poszycia, a także estetyka wnętrza obiektu. Przy przedsięwzięciu, jakim jest wybudowanie hali przemysłowej, warto więc skorzystać z usług odpowiedniego i doświadczonego wykonawcy.