Sady Krajny

We waren ons ervan bewust dat de gestelde deadlines zeer goede werkorganisatie vereisten, zowel administratief als op de bouwplaats, evenals grote financiële discipline. Al tijdens de eerste contacten met medewerkers van Ocmer wisten we dat we de juiste keuze hadden gemaakt. Alle vergaderingen waren inhoudelijk en eindigden altijd met het trekken van conclusies, het zoeken naar de beste oplossingen en het verdelen van taken. Het tempo van de uitgevoerde werkzaamheden was in overeenstemming met het vastgestelde schema, de organisatie van het werk op de bouwplaats en de orde waren voorbeeldig.